Втора бариера в стъклопакета

Вторични уплътнителни материали:

Вторичен уплътнителен материал

 • Уплътнителен материал за стъклопакети
  GD 116 NA
   – 2-компонентен полисулфид

Приложение: използва се за запечатване (втора бариера) при двубариерни стъклопакети

 

 • Двукомпонентен, специален уплътнителен материал
 • слепваемост към стъкло, алуминий, поцинкована или неръждаема стомана;
 • висока якост и еластичност;
 • не е необходимо грундиране;

Полисулфид PS200

База:
А-компонента: полисулфид
В-компонента: манганов двуокис
Цвят: тъмно сив
Консистенция: пастьозна
Съотношение на смесване:
– по обем: А : В = 10 : 1
– по тегло: А : В = 10 : 0,85
Плътност:
А-комп. 1,85 г/см3
В-комп. 1,57 г/см3
Отворено време: ок. 45 мин.
Опаковка: варел 209 л. (А-комп. 190 л, В-комп. 19 л)

 • Уплътнителен материал за стъклоакети Ködimelt IG – 1-компонентен хотмелт

Isomelt

Приложение: използва се за запечатване (втора бариера) при двубариерни стъклопакети

 • Еднокомпонентен, уплътнителен матариал, без разтворители
 • уплътняване на многослойни стъклопакети;
 • слепваемост към стъкло, алуминий, поцинкована или неръждаема стомана;
 • много ниска пропускливост на водни пари;
 • не е уплътнителен материал за структурна фасада;

База: бутилкаучук
Цвят: черен
Консистенция: твърда маса, обработва се при температура 170 до 180оС
Плътност: 1,17 г/см3
Пропускливост на водни пари: под 0,2 г/(м2·д)
Опаковка: кашон 3,5 кг и 6,5 кг


 • Уплътнителен материал за стъклопакети GD 677 NA 
  2-компонентен полиуретан

Полиуретан GD677

Приложение: използва се за запечатване (втора бариера) при двубариерни стъклопакети

 • Двукомпонентен, специален уплътнителен материал
 • слепваемост към стъкло, алуминий, поцинкована или неръждаема стомана;
 • добра слепваемост към многобройни пластмаси;
 • висока якост и еластичност;
 • не е необходимо грундиране;

База:
А-компонента: полиуретан
В-компонента: изоцианат
Цвят: черен
Консистенция: пастьозна
Съотношение:
по обем: А : В = 10 : 1
по тегло: А : В = 10 : 0,65
Плътност:
А-комп. 1,74 г/см3
В-комп. 1,07 г/см3
Отворено време: > 20 мин.
Опаковка: варел 209 л (А-комп. 190 л, В-комп. 19 л)


 • Уплътнителен материал за стъклопакети GD 823 N – 1-компонентен силикон

Силикон GD 823 N

Приложение: използва се за запечатване (втора бариера) при двубариерни стъклопакети

 • за производство на многослойни стъклопакети с открит уплътнителен кант за оранжерии, зимни градини и др.;
 • слепваемост към стъкло, алуминий, поцинкована стомана;
 • висока якост и еластичност;
 • не е уплътнителен материал за структурна фасада;

База: силиконкаучук, еднокомпонентен, вулканизира от влага, без разтворители, нанася се без разбъркване
Цвят: черен
Консистенция: пастьозна
Плътност:1,39 г/см3
Пропускливост на водни пари: по-малко от 1,39 г/(м2·д)
Образуване на филм: около 7 мин.
Опаковка: фолио 600 мл, варел 200л

KÖMMERLING Chemische Fabrik GmbH