Стъклопакет

KÖMMERLING Chemische Fabrik GmbH

Стъкло

Стъклото е основен материал за производството на стъклопакети.

Най-древните находки от стъкло датират от около 7000 г. преди Новата ера,но въпреки това никой не може да каже точно кога за пръв път е произведено стъкло.

Изисквания към съвременния стъклопакет

Модерните стъклопакети могат да изпълняват всички, изброени по-долу, функции:
– топлоизолация;
– шумоизолация;
– защита от слънце;
– противопожарна защита;
– защита на хора;
– защита на обекти;


Съществува ли идеалният материал за втора бариера?


Топлоизолация:

Топлоизолация

Стойността „U“ показва количеството топлина, което преминава през 1 м2 от даден строителен елемент за единица време при температурна разлика от 1К между граничещия с елемента стаен въздух и този от външната страна. Колкото по-малка е U-стойността, толкова по-добра е топлоизолацията.

Примери:

Топлоизолация двоен стъклопакет
Пирамида на топлоизолацията
конструкцияW/m2K
Единично стъкло5,8
4 / 16 / 42,8
4 le / 16 / 41,5
4 le/ 16 / 4 с аргон1,3

U-стойността на даден стъклопакет зависи основно от това, дали стъклата са със специално нискоемисийно покритие (LowE, още наричано K-стъкло). Освен от покритието, U-стойността зависи и от разстоянието между отделните стъкла и в по-малка степен от дебелината на стъклата.

Въпреки това повишаването на разстоянието между стъклата над 16мм не води до подобряване на U-стойността, поради повишаване скоростта на конвекцията на херметизирания в стъклопакета газ (въздух или аргон).

Чрез използване на едно нискоемисийно стъкло U-стойността се намалява чувствително.

Ако освен това въздухът във вътрешното пространство на стъклопакета се замени с благороден газ, например аргон, който има по-ниска топлопроводимост от въздуха, то U-стойността намалява допълнително с още 0,2 до 0,3 W/m2K.

 • 4le / 16 / 4 с въздух  (4мм нискоемисийно стъкло, 16мм дистанционер, 4мм стъкло) – 1,5 W/m2K
 • 4le / 16 / 4 с аргон (4мм нискоемисийно стъкло, 16мм дистанционер, 4мм стъкло) – 1,3 W/m2K
Дали е с нискоемисийно стъкло?

Има ли начин да разбера дали наистина съм получил стъклопакет с нискоемисийно стъкло?

Да, има много лесен начин да проверите дали закупеният от Вас стъклопакет е произведен с нискоемисийно стъкло – в домашни условия, напълно безопасно. Свържете се с нас и с удоволствие ще Ви обясним как да проверите вече монтираните в дограмата Ви стъклопакети.

При тройни стъклопакети с две нискоемисийни стъкла U-стойността намалява значително:

Топлоизолация на троен стъклопакет
 • 4le / 12 / 4 / 12 / 4le с въздух (4мм нискоемисийно стъкло, 12мм дистанционер, 4мм стъкло, 12мм дистанционер, 4мм нискоемисийно стъкло) – 1,0 W/m2K
 • 4le / 12 / 4 / 12 / 4le с аргон (4мм нискоемисийно стъкло, 12мм дистанционер, 4мм стъкло, 12мм дистанционер, 4мм нискоемисийно стъкло) – 0,8 W/m2K

Не винаги 3 е повече от 2! Стъклопакет с 3 обикновени стъкла има по-лоша топлоизолация в сравнение със стъклопакет с 2 стъкла (едното, от които е с нискоемисийно покритие):

 • троен стъклопакет с 3 обикновени стъкла (4 / 12 / 4 / 12 / 4) – 1,9 W/m2K
 • двоен стъклопакет с 1 нискоемисийно стъкло и газ аргон (4le / 16 / 4) – 1,3 W/m2K

Шумоизолация:

Звукоизолацията на стъклопакета зависи от следните параметри:

 • тегло на стъклата

Колкото по-тежко е стъклото, толкова по-висока е стойността му  на звукоизолация. Флоатното стъкло има плътност 2500 кг/м3.

 • 4 мм стъкло 27 dB
 • 8 мм стъкло 32 dB
 • 12 мм стъкло 35 dB
 • коравина на стъклото

Колкото по-еластично е стъклото, толкова по-висока е стойността на шумоизолация. Чрез слепване на две отделни стъкла посредством смола се комбинира голямото тегло на стъклото с еластичността на смолата.

 • 4-1-4 (4мм стъкло, 1мм смола, 4мм стъкло) – 37 dB
 • 6-2-4 (6мм стъкло, 2мм смола, 4мм стъкло) – 39 dB
 • конструкция

Дебелината на двете стъкла на стъклопакета трябва да бъде различна.

 • 4 / 16 / 4 (4мм стъкло, 16мм дистанционер, 4мм стъкло) – 32 dB
 • 6 / 16 / 4 (6мм стъкло, 16мм дистанционер, 4мм стъкло) – 35 dB
 • разстояние между стъклата

Колкото по-голямо е разстоянието между стъклата, толкова по-висока е стойността на шумоизолация.

 • 8 / 12 / 4 (8мм стъкло, 12мм дистанционер, 4мм стъкло) – 37 dB
 • 8 / 24 / 4 (8мм стъкло, 24мм дистанционер, 4мм стъкло) – 43 dB
 • пълнене с газ

Използването на серен хексафлуорид (SF6), аргон или смес от газове, подобрява стойността на шумоизолацията с 3 до 5dB.

Защита на хора и обекти:

Защита на хора и обекти

Чрез използване на многослойно безопасно стъкло (триплекс), се повишават защитните свойства на стъклопакета. При производството на многослойно безопасно стъкло се свързват два листа флоатно стъкло посредством смола или фолио. При удар върху безопасното стъкло, получаващите се стъклени парченца остават полепнали към смолата или фолиото и по този начин се намалява опасността от нараняване или при взлом се затруднява проникването.

Някои области на приложение на многослойно безопасно стъкло:

 • училища и детски градини
 • спортни зали и покрити плувни басейни
 • жилищни пространства
 • търговски площи и витрини
 • покривно остъкляване

Със специалните смоли за производство на  удароустойчив и шумоизоли-ращ триплекс на Kömmerling могат да бъдат произведени конструкции с устойчивост на куршуми (бронирани стъкла) по EN 1063:2001, част BR7 – S. Подобно стъкло би издържало прострелване с Калашник с куршум – калибър 7,62 x 51, 9,8 гр. и начална скорост от 805 м/с при изстрел от разстояние 25 метра. А във вътрешността на помещението не биха се разпръснали осколки от конструкцията.

Уплътнителни материали за стъклопакети

Важно за уплътнителните материали е, че те трябва не само да издържат на механични натоварвания, но и в монтирано положение като строителен елемент да имат добра устойчивост на:

 • УВ-лъчи
 • абсорбиране (поглъщане) на топлина
 • дифузия на газове и влага
 • разлики в атмосферното налягане

Системата двубариерен стъклопакет се състои от дистанционерна рамка, напълнена с адсорбиращо средство (абсорбент), върху който двустранно се екструдира (нанася) бутил, служещ като първа бариера, против преминаване на водни пари и изтичане на газ, и външно еластично уплътняване (втора бариера) с полисулфид, полиуретан, силикон или хотмелт.

Всяка компонента от тази система има определена функция.

 • дистанционер

Дистанционерът, който най-често е от алуминий, служи за разделяне на определено разстояние на стъклата и поемане на адсорбиращото средство. Отделните дистанционерни парчета се оформят в рамка посредством ъглови връзки. Използват се и огънати дистанционерни рамки.

 • абсорбент

Абсорбентът служи за поемане на влагата от пространството между стъклата. Колкото повече водна пара може да бъде поета, толкова по-дълъг е животът на стъклопакета.

 • бутил

Чрез двустранно нанасяне на бутил върху дистанционера се свързват двете стъкла към дистанционера. Най-важната функция на първата бариера на уплътнение е да уплътни пространството между стъклото и алуминия като проникне в грапавините на двата елемента. След измиването стъклото има много грапава повърхност. За тази степен на уплътнение се използва бутил – този термопластичен, еднокомпонентен уплътнителен материал има най-ниска стойност на пропускане на водните пари от всички уплътнителни материали.

 • външно уплътнение

Съществува ли идеалният материал за външно уплътняване на стъклопакети?

KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK е единственият в Света производител на уплътнителни материали за стъклопакети, който произвежда всичките възможни материали за втора бариера:

 • полисулфид GD 116 NA (2-компонентен)
 • полиуретан GD 677 NA (2-компонентен)
 • хотмелт Isomelt (1-компонентен)
 • силикони GD 823N, GD 920, Ködiglaze S (1-компонентен и 2-компонентени)

Този факт ни дава голямо предимство и можем да посочим предимствата и недостатъците на всеки един от материалите.

Ще представим и сравним четирите възможни системи за уплътнение:

Таблицата показва пропускливостта на водни пари и изтичането на газ през различните уплътнителни материали от химична гледна точка.

МатериалПропускливост на водни пари
(DIN 53 122)
при 3мм слой

[g/dm2·d]
Изтичане на газ аргон
при 3мм слой

[ml/m2 d bar]
Полисулфид3 – 640 – 70
Полиуретан2 – 4100 – 300
Силикон15 – 202000 – 4000
Полиизобутилен0,1 – 0,25 – 15
 • Двукомпонентен полисулфид

Обработка: дозиращо-смесителна машина
Предимства:

 • над 35-годишен опит от практиката
 • много добра слепваемост към стъклото и дистанционера
 • много малка дифузия на газ в сравнение с другите материали
 • ниска дифузия на водни пари
 • бързо втвърдяване
 • лесна поддръжка на машината
 • добра устойчивост на стареене

Недостатъци:

 • двукомпонентен материал
 • цена на машината

 • Двукомпонентен полиуретан

Обработка: дозиращо-смесителна машина
Предимства:

 • много добра слепваемост към стъклото и дистанционера
 • много ниска дифузия на водни пари
 • ниска дифузия на газ
 • бързо втвърдяване

Недостатъци:

 • по-кратко отворено време в сравнение с полисулфида
 • влияние на съотношението на смесване на компонентите върху качеството на стъклопакета

 • Еднокомпонентен силикон за стъклопакети

Обработка: пистолет, машина за варели (200 или 20 литра)
Предимства:

 • малка инвестиция
 • лесна обработка, няма смесване
 • много добра устойчивост на УВ-лъчи и стареене

Недостатъци:

 • висока цена на материала
 • много дълго време за втвърдяване в сравнение с двукомпонентните материали
 • висока пропускливост на водни пари

 • Хотмелт

Обработка: хотмелт-екструдер при около 180оС
Предимства:

 • много ниска дифузия на водни пари
 • лесна обработка, няма смесване
 • няма загуба на материал

Недостатъци:

 • няма химическа връзка към стъклото и дистанционера
 • при удар – възможно разхерметизиране
KÖMMERLING Chemische Fabrik GmbH