Първа бариера в стъклопакета

Първичен уплътнителен материал

Първични уплътнителни материали:

 • Уплътнителен материал за стъклопакети
  GD 115 
   Бутилкаучук ГД 115 (Бутил) – еднокомпонентен уплътнителен материал, който се нанася двустранно по дистанционера и изпълнява ролята на първа бариера в двубарения стъклопакет.
 • много ниска пропускливост на водни пари, предназначен за вътрешно уплътняване на стъклопакети;
 • добра слепваемост към стъкло, алуминий, поцинкована или неръждаема стомана;
 • много устойчив на стареене;

Бутил GD115

База: синтетичен каучук (PIB) без разтворители
Цвят: черен
Консистенция: твърда маса, обработва се с помощта на машина при повишена температура
Плътност: 1,05 г/см3
Разходна норма: 4-5 грама на линеен метър двустранно
Пропускливост на водни пари: 0,05 г/м2·д
Опаковка: 6,8кг

Бутилкаучук GD115 – Бутилът е основната спирачка срещу навлизащи водни пари към вътрешността на стъклопакета. Бутилът е и материалът с най-ниска пропускливост на водните пари – 0,05 г/м2·д.

Обемното тегло на бутила на Кьомерлинг е 1,05 г/см3, разходната норма при използване на бутила на Кьомерлинг е 4 до 5 гр. на линеен метър двустранно по дистанционера това важи единствено при бутила на Кьомерлинг – GD 115!).

Когато сравнявате цената на различни материали на различни производители трябва да превърнете масата (килограмите) в обем (литри). Ако цената на бутил примерно е с 20% по-ниска, а обемното му тегло е с 20 или повече процента по-високо, то в крайна сметка цената му е същата или дори по-висока.


koedispace

 • Уплътнителен материал за стъклопакети Ködispace – Термопластичен дистанционер „Топъл кант“
 • за производство на многослойни стъклопакети;
 • много ниска пропускливост на водни пари и газ;
 • ниска U стойност по канта на стъклопакета – система „Топъл кант”;

База: Синтетичен каучук
Цвят: черен
Консистенция: твърда маса, обработва се при висока температура с машина
Плътност: 1,25 г/см3
Опаковка: варел 230кг

 KÖMMERLING Chemische Fabrik GmbH