Смола за триплекс

Смола за производство на удароустойчив и шумоизолиращ триплекс:

 • Смола за триплекс Ködiguard AHV – 3-компонентна смола за производство на звукоизолиращ и удароустойчив триплекс

Смоли за производство на триплекс

 • лесно течлива;
 • бързо втвърдява;
 • позволява ръчно пълнене, без машина;
 • висока адхезия, якост на опън и пластичност;
 • безцветна;

Съотношение по тегло: А : В : С = 76 : 12 : 12
Разходна норма: 1,17 кг/м2 при 1мм слой
Опаковка: варел 65,8 кг и 230,2 кг
Кьодигард AHV е леснотечлива, бързовтвърдяваща 3-компонентна смола за производство на шумоизилиращи, удъроустойчиви и бронирани стъкла. След смесване на компонентите смолата се втвърдява в безцветен, прозрачен слой при стайна температура без допълнително облъчване с топлина или друго лъчение. Добрата течливост на продукта дава възможност за направата на съвсем тънки междинни слоеве или обработка на стъкла с неравни повърхности (орнаментно стъкло).
Кьодигард AHV се характеризира с висока адхезия, якост на опън и пластичност. При едностранно удърно натоварване с не много голяма сила разпространяването на пукнатините се спира от смолистия слой и стъклото от другата страна остава напълно здраво. Ако при по-силно натоварване стъклото се счупи, то парченцата стълко остават залепени към смолистият слой, така че почти не съществува опасност от нараняване.
Произведените с Кьодигард многослойни стъкла се характеризират с добри звукоизолационни качества. Енергията на звуковите вълни се поглъща oт елестичния слой, резонансните вибрации на стъклото се намаляват.

 • Смола за триплекс Ködiguard UV – 1-компонентна смола за производство на звукоизолиращ и удароустойчив триплекс
 • лесно течлива;
 • втвърдява под въздействието на UV-екран;
 • пълнене чрез дозираща машина за еднокомпонентни смоли;
 • безцветна;

Разходна норма: 1,04 кг/м2
Опаковка: варел 175 кг

KÖMMERLING Chemische Fabrik GmbH