Структурни и окачени фасади

SG-profil700gr

Ködiglaze S
2-компонентен силикон за лепенe на стъклопакети към конструкцията с или без механично поемане на собственото тегло (ETAG 002 тип I до тип IV)
GD 920
2-компонентен силикон за запечатване на стъклопакети с механично поемане на теглото (ETAG 002 тип I и тип II)
GD 826 N
1- компонентен силикон за запечатване на фугата при структурни и окачени фасади
Ködispace 4SG
Термопластичен дистанционер, система „Топъл кант“, специлнен за използване при структурни фасади

Силиконите изпълняват изискванията на EN 1279, включително и част 3 за газонапълнени стъклопакети. Кьомерлинг произвежда и всички нужни грундове и чистители.

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА СТРУКТУРНО ОСТЪКЛЯВАНЕ

Форт Нокс, София

Форт Нокс, София

Стъклените фасади, при които стъклата се залепват към метална конструкция, саприложени за първи път преди около 30 години в САЩ и са известни с термина Structural Glazing (структурно остъкляване).

Посредством залепването на стъклата към конструкцията, която принципно е от прахово боядисан или елоксиран алуминий или стомана, лепилото абсорбира статични и динамични натоварвания, като например собствено тегло, ветрово натоварване или температурни линейни разширения на различните материали и ги предава на носещата конструкция.

Тези изисквания могат да бъдат удовлетворени само посредством използването на специални силикони. Те притежават широк спектър на адхезия, екстремна УВ-устойчивост, термоустойчивост и са трайно еластични. Точно затова се използват навсякъде по Света и по-специално при силни климатични натоварвания.

С продуктите Ködiglaze S  и GD 920 Кьомерлинг предлага два висококачествени продукта за този сектор.

Zlote Tarasy, Варшава

Zlote Tarasy, Варшава

Ködiglaze S представлява двукомпонентно силиконово лепило за лепена на стъклопакети към конструкцията с или без механично пренасяне на собственото тегло (ETAG 002 тип I до тип IV). При стъклопакети, чието собствено тегло не се поема  (носи) механично, Ködiglaze S се използва и за запечатване на стъклопакета по канта.

GD 920 представлява също двукомпонентен силикон и служи за запечатване на стъклопакети с механично поемане на теглото (ETAG 002 тип I и тип II).

Двата силикона изпълняват изискванията на EN 1279, включително и част 3 за газонапълнени пакети, както и изискванията на EN 15434, CEKAL и SNJF.

Наред със силиконите за структурно остъкляване Кьомерлинг предлага най-новата генерация на термопластичен дистанционер – Ködispace 4SG.

Gallileo Commerzbank Tower , Франкфурт

Gallileo Commerzbank Tower , Франкфурт

Ködispace 4SG удовлетворява високите изисквания на сектора Структурно остъкляване по отношение на дълготрайност и също така предписанията за не изтичане на газ при стъклопакети, запечатани със силикон.

Благодарение на химическата връзка към стъклото и към силикона системата намира оптимално приложение при сгради, при които стъклото представлява интегрирана съставна част от фасадата. Ködispace 4SG е изключително устойчив на температурно въздействие.

Наред с Ködiglaze SGD 920 и системата за топъл кант Ködispace 4SG Кьомерлинг доставя съответните грундове и чистители и по този начин предлага цялостна система за това приложение. С тези системни решения от една ръка Кьомерлинг гарантира най-висока степен на сигурност.

Interlink Tower, Лимасол

Interlink Tower, Лимасол

В качеството си на системен доставчик Кьомерлинг не само доставя висококачествени продукти, а също гарантира индивидуално насочена техническа и консултантска подкрепа на клиентите си по време на цялостното изпълнение на даден обект. Към тази подкрепа спадат и конструктивна оценка, изчисляване на фугите, изпитания на якост на слепване и съвместимост, както и обучение и изготвяне на програми по гарантиране на качеството.

KÖMMERLING Chemische Fabrik GmbH