Топлоизолация на стъклопакета

Топлоизолация

Стойността „U“ показва количеството топлина, което преминава през 1 м2 от даден строителен елемент за единица време при температурна разлика от 1К между граничещия с елемента стаен въздух и този от външната страна. Колкото по-малка е U-стойността, толкова по-добра е топлоизолацията.

Примери:

Топлоизолация двоен стъклопакет

Пирамида на топлоизолацията

конструкция W/m2K
Единично стъкло 5,8
4 / 16 / 4 2,8
4 le / 16 / 4 1,5
4 le/ 16 / 4 с аргон 1,3

U-стойността на даден стъклопакет зависи основно от това, дали стъклата са със специално нискоемисийно покритие (LowE, още наричано K-стъкло). Освен от покритието, U-стойността зависи и от разстоянието между отделните стъкла и в по-малка степен от дебелината на стъклата.

Въпреки това повишаването на разстоянието между стъклата над 16мм не води до подобряване на U-стойността, поради повишаване скоростта на конвекцията на херметизирания в стъклопакета газ (въздух или аргон).

Чрез използване на едно нискоемисийно стъкло U-стойността се намалява чувствително.

Ако освен това въздухът във вътрешното пространство на стъклопакета се замени с благороден газ, например аргон, който има по-ниска топлопроводимост от въздуха, то U-стойността намалява допълнително с още 0,2 до 0,3 W/m2K.

  • 4le / 16 / 4 с въздух  (4мм нискоемисийно стъкло, 16мм дистанционер, 4мм  стъкло) – 1,5 W/m2K
  • 4le / 16 / 4 с аргон (4мм нискоемисийно стъкло, 16мм дистанционер, 4мм  стъкло) – 1,3 W/m2K

Дали е с нискоемисийно стъкло?

Има ли начин да разбера дали наистина съм получил стъклопакет с нискоемисийно стъкло?

Да, има много лесен начин да проверите дали закупеният от Вас стъклопакет е произведен с нискоемисийно стъкло – в домашни условия, напълно безопасно. Свържете се с нас и с удоволствие ще Ви обясним как да проверите вече монтираните в дограмата Ви стъклопакети.

При тройни стъклопакети с две нискоемисийни стъкла U-стойността намалява значително:

Топлоизолация на троен стъклопакет

  • 4le / 12 / 4 / 12 / 4le с въздух (4мм нискоемисийно стъкло, 12мм дистанционер, 4мм стъкло, 12мм дистанционер, 4мм нискоемисийно стъкло) – 1,0 W/m2K
  • 4le / 12 / 4 / 12 / 4le с аргон (4мм нискоемисийно стъкло, 12мм дистанционер, 4мм стъкло, 12мм дистанционер, 4мм нискоемисийно стъкло) – 0,8 W/m2K

Не винаги 3 е повече от 2! Стъклопакет с 3 обикновени стъкла има по-лоша топлоизолация в сравнение със стъклопакет с 2 стъкла (едното, от които е с нискоемисийно покритие):

  • троен стъклопакет с 3 обикновени стъкла (4 / 12 / 4 / 12 / 4) – 1,9 W/m2K
  • двоен стъклопакет с 1 нискоемисийно стъкло и газ аргон (4le / 16 / 4) – 1,3 W/m2K

Koemmerling