Уплътнителни материали за производство на стъклопакети

KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK е единственият в Света производител на уплътнителни материали за стъклопакети, който произвежда всичките възможни материали за втора бариера:

 • полисулфид – GD 116 NA (2-компонентен)
 • полиуретан – GD 677 NA (2-компонентен)
 • хотмелт – Ködimelt IG (1-компонентен)
 • силикони – GD 823N, GD 920, Ködiglaze S (1-компонентен и 2-компонентени).

Този факт ни дава голямо предимство и можем да посочим предимствата и недостатъците на всеки един от материалите.

Първични уплътнителни материали:

Бутил GD115

Бутил GD115

 • Уплътнителен материал за стъклопакети
  GD 115
  – Бутилкаучук ГД 115 (Бутил) – еднокомпонентен уплътнителен материал, който се нанася двустранно по дистанционера и изпълнява ролята на първа бариера в двубарения стъклопакет.
 • много ниска пропускливост на водни пари, предназначен за вътрешно уплътняване на стъклопакети;
 • добра слепваемост към стъкло, алуминий, поцинкована или неръждаема стомана;
 • много устойчив на стареене;
 • Уплътнителен материал за стъклопакети Ködispace – Термопластичен дистанционер
 • за производство на многослойни стъклопакети;
 • много ниска пропускливост на водни пари и газ;
 • ниска U стойност по канта на стъклопакета – система „Топъл кант”;

Вторични уплътнителни материали:

Полисулфид PS200

Полисулфид

 • Уплътнителен материал за стъклопакети GD 116 NA
  2-компонентен полисулфид

Приложение: използва се за запечатване (втора бариера) при двубариерни стъклопакети

 • Двукомпонентен, специален уплътнителен материал
 • слепваемост към стъкло, алуминий, поцинкована или неръждаема стомана;
 • висока якост и еластичност;
 • не е необходимо грундиране;
Хотмелт Isomelt

Хотмелт

 • Уплътнителен материал за стъклоакети Ködimelt IG –
  1-компонентен хотмелт

Приложение: използва се за запечатване (втора бариера) при двубариерни стъклопакети

 • Еднокомпонентен, уплътнителен матариал, без разтворители
 • уплътняване на многослойни стъклопакети;
 • слепваемост към стъкло, алуминий, поцинкована или неръждаема стомана;
 • много ниска пропускливост на водни пари;
 • не е уплътнителен материал за структурна фасада;
Полиуретан GD677

Полиуретан GD677 NA

 • Уплътнителен материал за стъклопакети GD 677 NA –
  2-компонентен полиуретан

Приложение: използва се за запечатване (втора бариера) при двубариерни стъклопакети

 • Двукомпонентен, специален уплътнителен материал
 • слепваемост към стъкло, алуминий, поцинкована или неръждаема стомана;
 • добра слепваемост към многобройни пластмаси;
 • висока якост и еластичност;
 • не е необходимо грундиране;
Силикон GD 823 N

Силикон GD 823 N

 • Уплътнителен материал за стъклопакети GD 823N – 1-компонентен силикон

Приложение: използва се за запечатване (втора бариера) при двубариерни стъклопакети

 • за производство на многослойни стъклопакети с открит уплътнителен кант за оранжерии, зимни градини и др.;
 • слепваемост към стъкло, алуминий, поцинкована стомана;
 • висока якост и еластичност;
 • не е уплътнителен материал за структурна фасада;


Смола за производство на удароустойчив и шумоизолиращ триплекс:

 • Смола за триплекс Ködiguard AHV – 3-компонентна смола за производство на звукоизолиращ и удароустойчив триплекс
 • лесно течлива;
 • бързо втвърдява;
 • позволява ръчно пълнене, без машина;
 • висока адхезия, якост на опън и пластичност;
 • безцветна;

Кьодигард AHV е леснотечлива, бързовтвърдяваща 3-компонентна смола за производство на шумоизилиращи, удъроустойчиви и бронирани стъкла. След смесване на компонентите смолата се втвърдява в безцветен, прозрачен слой при стайна температура без допълнително облъчване с топлина или друго лъчение. Добрата течливост на продукта дава възможност за направата на съвсем тънки междинни слоеве или обработка на стъкла с неравни повърхности (орнаментно стъкло).
Кьодигард AHV се характеризира с висока адхезия, якост на опън и пластичност. При едностранно удърно натоварване с не много голяма сила разпространяването на пукнатините се спира от смолистия слой и стъклото от другата страна остава напълно здраво. Ако при по-силно натоварване стъклото се счупи, то парченцата стълко остават залепени към смолистият слой, така че почти не съществува опасност от нараняване.
Произведените с Кьодигард многослойни стъкла се характеризират с добри звукоизолационни качества. Енергията на звуковите вълни се поглъща oт елестичния слой, резонансните вибрации на стъклото се намаляват.

 • Смола за триплекс Ködiguard UV – 1-компонентна смола за производство на звукоизолиращ и удароустойчив триплекс
 • лесно течлива;
 • втвърдява под въздействието на UV-екран;
 • пълнене чрез дозираща машина за еднокомпонентни смоли;
 • безцветна;