Уплътнителни материали – сравнение

Съществува ли идеалният материал за външно уплътняване на стъклопакети?

KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK е единственият в Света производител на уплътнителни материали за стъклопакети, който произвежда всичките възможни материали за втора бариера:

 • полисулфид GD 116 NA (2-компонентен)
 • полиуретан GD 677 NA (2-компонентен)
 • хотмелт Ködimelt IG (1-компонентен)
 • силикони GD 823 N, GD 920, Ködiglaze S (1-компонентен и 2-компонентени)

Този факт ни дава голямо предимство и можем да посочим предимствата и недостатъците на всеки един от материалите.

Ще представим и сравним четирите възможни системи за уплътнение:

Таблицата показва пропускливостта на водни пари и изтичането на газ през различните уплътнителни материали от химична гледна точка.

Материал Пропускливост на водни пари
(DIN 53 122)
при 3мм слой

[g/dm2·d]
Изтичане на газ аргон
при 3мм слой

[ml/m2 d bar]
Полисулфид 3 – 6 40 – 70
Полиуретан 2 – 4 100 – 300
Силикон 15 – 20 2000 – 4000
Полиизобутилен 0,1 – 0,2 5 – 15
 • Двукомпонентен полисулфид

Обработка: дозиращо-смесителна машина
Предимства:

 • над 35-годишен опит от практиката
 • много добра слепваемост към стъклото и дистанционера
 • много малка дифузия на газ в сравнение с другите материали
 • ниска дифузия на водни пари
 • бързо втвърдяване
 • лесна поддръжка на машината
 • добра устойчивост на стареене

Недостатъци:

 • двукомпонентен материал
 • цена на машината

 • Двукомпонентен полиуретан

Обработка: дозиращо-смесителна машина
Предимства:

 • много добра слепваемост към стъклото и дистанционера
 • много ниска дифузия на водни пари
 • ниска дифузия на газ
 • бързо втвърдяване

Недостатъци:

 • по-кратко отворено време в сравнение с полисулфида
 • влияние на съотношението на смесване на компонентите върху качеството на стъклопакета

 • Еднокомпонентен силикон за стъклопакети

Обработка: пистолет, машина за варели (200 или 20 литра)
Предимства:

 • малка инвестиция
 • лесна обработка, няма смесване
 • много добра устойчивост на УВ-лъчи и стареене

Недостатъци:

 • висока цена на материала
 • много дълго време за втвърдяване в сравнение с двукомпонентните материали
 • висока пропускливост на водни пари

 • Хотмелт

Обработка: хотмелт-екструдер при около 180оС
Предимства:

 • много ниска дифузия на водни пари
 • лесна обработка, няма смесване
 • няма загуба на материал

Недостатъци:

 • няма химическа връзка към стъклото и дистанционера
 • при удар – възможно разхерметизиране

Koemmerling